BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Khái niệm về tranh chấp tên miền

Nổ lon đổi tiền ; UDRP được điều chỉnh bằng phương thức hoà giải (Alternative Dispute Resolution – ADR) và trọng tài (Arbitration), dựa trên các quy định về trọng tài thương mại, có tính đến các yếu tố kỹ thuật của tên miền. Mục tiêu của chính sách này là:

Nổ lon đổi tiền* Giải quyết trực tiếp các tranh chấp tên miền tên miền cấp cao dùng chung;

Nổ lon đổi tiền* Tạo nên thông lệ chung về giải quyết các tranh chấp tên miền

Nổ lon đổi tiềnChính sách này sau khi ra đời năm 1999 đã được đa số các tổ chức quản lý tên miền cấp cao trên thế giới áp dụng và ngày nay đã trở thành một thông lệ được mặc định hiểu là “phải có” đối với tên miền.

Nổ lon đổi tiềnHiện nay, chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của các nước hầu hết được xây dựng trên cơ sở UDRP, tại Châu Á có một số Trung tâm quản lý mạng quốc gia đã áp dụng chính sách này như Trung Quốc, Singgapore, Hongkong, ... để giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia tại nước họ.