BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

VNIX mở rộng đối tượng, loại hình kết nối theo chuẩn mực quốc tế

).

Bên cạnh đó, để hỗ trợ phát triển và quản lý hệ thống VNIX, VNNIC tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 27001:2013, ISO 9001:2015, ITILv3,... trong quản lý vận hành; đồng thời nghiên cứu, triển khai nâng cấp hệ thống VNIX và phát triển các dịch vụ miễn phí, công cụ hỗ trợ cho các thành viên kết nối như nâng cấp hệ thống phân tích thông tin định tuyến Internet (Looking Glass), triển khai mới các hệ thống ký số tài nguyên Internet RPKI (Resource PKI), dịch vụ đo lường chất lượng kết nối Internet tại Việt Nam (Speed Test), dịch vụ đồng bộ thời gian thực (NTP), triển khai hệ thống DNS Root…Việc ứng dụng các công nghệ mới triển khai trên VNIX nhằm tiếp tục đảm bảo các mục tiêu bền vững: tăng chất lượng dịch vụ mạng (giảm độ trễ, tăng hiệu quả định tuyến, băng thông kết nối mạng); tăng tốc độ truy cập dịch vụ Internet tại Việt Nam (tăng tốc độ truy cập tên miền, dịch vụ tên miền và dịch vụ công); tiết kiệm chi phí (giảm chi phí kênh truyền, thiết bị kết nối định tuyến, quản lý vận hành); đảm bảo an toàn, ổn định cho các hệ thống mạng tại Việt Nam. 

Với việc phát triển, mở rộng mô hình VNIX theo chuẩn mực quốc tế, chắc chắn rằng VNIX sẽ tiếp tục đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy trao đổi lưu lượng Internet, phát triển nội dung trong nước, làm nền tảng vững chắc đảm bảo Internet Việt Nam hoạt động an toàn, ổn định, sẵn sàng đón đầu các ứng dụng công nghệ thông tin thế hệ mới, phát triển chính phủ điện tử, thành phố thông minh và quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.