BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Quy trình đăng ký tên miền đang được giữ chỗ

Nổ lon đổi tiền

 

3

Nổ lon đổi tiềnHoàn thiện thủ tục đăng ký

Nổ lon đổi tiền- Cơ quan, tổ chức

Nổ lon đổi tiền- NĐK trong nước

Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tên miền đang được giữ chỗ theo hướng dẫn của NĐK, bao gồm:

(1) Bản khai đăng ký (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và NĐK) theo mẫu quy định của NĐK, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 3 Bản khai đăng ký tên miền “.vn” dành cho tổ chức Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

(2) Giấy CMND của cá nhân người thay mặt cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền, là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.

Nổ lon đổi tiền(3) Các giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền khác với tên chủ thể đã được giữ chỗ (khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS) thì phải cung cấp giấy ủy quyền của chủ thể (hoặc các giấy tờ khác liên quan chứng minh mối liên hệ giữa cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký với chủ thể tên miền)

 

4

Nổ lon đổi tiềnNĐK chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt

- NĐK trong nước;

- VNNIC.

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, NĐK chuyển hồ sơ đăng ký tên miền đang được giữ chỗ đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC để xem xét quyết định.

 

5

VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ

Nổ lon đổi tiền- NĐK trong nước;

-VNNIC.

Nổ lon đổi tiềnTrong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý:

·      Trường hợp hồ sơ hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thực hiện theo bước 6;

·      Trường hợp tên cơ quan, tổ chức trong hồ sơ đăng ký không đúng với chủ thể tên miền (khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS): VNNIC yêu cầu NĐK liên hệ chủ thể cung cấp các giấy tờ liên quan chứng minh mối liên hệ giữa cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký với chủ thể tên miền;

Nổ lon đổi tiền·      Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối;

 

6

Thực hiện việc đăng ký tên miền

Nổ lon đổi tiềnNĐK trong nước

Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý  è NĐK phối hợp với VNNIC thực hiện đăng ký tên miền.

 

7

Kiểm tra thông tin tên miền đã đăng ký

Chủ thể

Nổ lon đổi tiềnChủ thể thực hiện việc kiểm tra tên miền trên WHOIS

 

8

Đưa tên miền và sử dụng

- Chủ thể

Nổ lon đổi tiền- NĐK trong nước

- Để tên miền thực sự hoạt động trên mạng Internet, chủ thể liên hệ với NĐK để sử dụng các giá trị gia tăng về tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt  thông số Website, …).