BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Thông tin liên hệ chính: 

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại/Fax: +84-24-73086680/+84-24-35626539

Nổ lon đổi tiền- Hotline: 0902 027 212

- Email: contact@nhanhoa.com

Nổ lon đổi tiền- Website:

 

Cơ sở đăng ký tên miền

Điện thoại/Fax

Email

Website

Cơ sở tại miền Bắc

Nổ lon đổi tiềnSố Tầng 4, Tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

+84-24-73086680/

+84-24-35626539

Hotline

Nổ lon đổi tiền+84-902027212

tenmien@nhanhoa.com.vn
contact@nhanhoa.com

Cơ sở tại miền Nam

270 Cao Thắng (Nối Dài) Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh.

+84-28-7308 6680/

+84-28-3 868 1015

tenmien@nhanhoa.com.vn
contact@nhanhoa.com