BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Triển khai chương trình IPv6 For Gov dành cho khối Bộ, Ngành

3. Đăng ký tham dự Chương trình đào tạo, tập huấn IPv6, DNS chuyên sâu cho khối Bộ, Ngành.

Nổ lon đổi tiềnMột số thông tin về Chương trình đào tạo, tập huấn IPv6, DNS:

- Mục tiêu: Hỗ trợ khối cơ quan nhà nước thực hiện chuyển đổi IPv6, xây dựng và quản lý hệ thống DNS tự dựng; Kiến trúc lại mạng lưới, dịch vụ của Bộ, Ngành, địa phương theo hướng hiện đại.
Cán bộ tham dự được nắm bắt kiến thức chung về mô hình kết nối Bộ, Ngành, địa phương; được thực hành trực tiếp trên LAB mô phỏng Trung tâm tích hợp dữ liệu: hệ thống mạng, dịch vụ, các hệ thống CNTT, cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến … ; được thực hành xây dựng và vận hành hệ thống DNS. Qua đó, các các cán bộ tham dự có thể nắm được mô hình chung, phương án xây dựng kế hoạch, đề án, công nghệ chuyển đổi IPv6 và phương án xây dựng và quản lý hệ thống DNS.
- Thời gian (2,5 ngày): Từ ngày 08-10/7/2020.
- Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Internet Việt Nam, Phòng đào tạo tầng 23, tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nổ lon đổi tiền - Thành phần: Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các Bộ, Ngành.

Thông tin đầu mối trao đổi, hỗ trợ: Trung tâm Internet Việt Nam; email: ipv6forgov@innovaiw.com.
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên; ĐT: 02435564944 ext 105; DĐ: 0982.274.098;
- Bà Nguyễn Thị Oanh, chuyên viên phòng Hợp tác - Quản lý tài nguyên, ĐT: 0243-5564944 ext 102; DĐ: 0965.029.992.