BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Giới thiệu chức năng hệ thống máy chủ tên miền đệm

trong quá trình tìm kiếm thông tin về tên miền này, máy chủ tên miền đã có được địa chỉ IP tương ứng với tên miền và máy chủ quản lý tên miền này. Nếu có một yêu cầu tìm kiếm thông tin về tên miền , máy chủ tên miền này sẽ không phải đi tìm máy chủ quản lý tên miền vì nó đã được địa chỉ IP của tên miền này trong bộ nhớ và trả về địa chỉ IP của tên miền ngay lập tức mà không cần truy vấn thông tin từ máy chủ quản lý tên miền hut.edu.vn.