BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Danh mục máy chủ hệ thống máy chủ tên miền đệm

Nổ lon đổi tiềnThông tin về 02 hệ thống máy chủ tên miền đệm (DNS Cache) như sau:

 1. Hệ thống DNS Cache 1:
  • DNS name: nscache1.vnnic.net.vn
  • IP Address:
   • IPv4: 203.119.8.106
   • IPv6: 2001:dc8:0:2::106
  • Vị trí: đặt tại phòng máy chủ VNNIC tại Hà nội.
 2. Hệ thống DNS Cache 2:
  • DNS name: nscache2.vnnic.net.vn
  • IP Address:
   • IPv4: 203.119.36.106
   • IPv6: 2001:dc8:c000:2::106
  • Vị trí: đặt tại phòng máy chủ VNNIC tại TP. HCM.

Hệ thống DNS Cache 1 nhận forward truy vấn tên miền từ các máy chủ DNS của các ISP, các thành viên địa chỉ khu vực miền Bắc và miền Trung.

Nổ lon đổi tiềnHệ thống DNS Cache 2 nhận forward truy vấn tên miền từ các máy chủ DNS của các ISP, các thành viên địa chỉ khu vực miền Nam.